სამუშაო საათებია
9:00 დან 18:00 ყოველ დღე
დაგვიკავშირდით
0 ჩემი კალათა 0,00 ლარი
საიტის მენიუ

აგრონომი

 

ჩვენ გთავაზობთ პროფესიონალურ მომსახურებას აგრონომიის დარგში

1.მცენარეთა საშემოდგომო გასხლვა,რეკომენდაციები.

2.ბაღის რეგულარული დათვალიერება (5-8 ვიზიტი კალენდარული წლის განმავლობაში).

3.წამლობის სქემის შედგენა.

4.ფასდაკლებები სასუქებსა და პესტიციდებზე.

5.აგროღონისძიებების გაკონტროლება.

 

 

ბაღის მოვლის წინაპირობები

1.ნიადაგის ანალიზი.

2.წყლის ანალიზი.

3.სარწყავი სისტემები.

4.დათქმულ ვადებში აგრო-ექსპერტის მითითებების შესრულება.

 

აგრონომის კონსულტაცია შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან

1.ვიზიტი ბაღში და დათვალიერება 3-ჯერ (ვეგეტაციის პერიოდში).

2.წამლობის სქემის შედგენა.

3.წამლობის სქემის კორექტირება.

მომსახურების შესაკვეთად გადადით შემდეგ ბმულებზე 

 

 აგრონომის მომსახურება 0-1 ჰა

 აგრონომის მომსახურება 1-3 ჰა

 აგრონომის მომსახურება 3-10 ჰა

 აგრონომის მომსახურება 10 ჰა და მეტი

 აგრონომის მომსახურება ერთჯერადად