სამუშაო საათებია
9:00 დან 18:00 ყოველ დღე
დაგვიკავშირდით
0 ჩემი კალათა 0,00 ლარი
საიტის მენიუ

სასუქი, აგროქიმიკატები

დალაგება:
პროკლეიმი - ემამექტინ ბენზოატი
პროკლეიმი - ემამექტინ ბენზოატი
345,00 ლარი
აქტელიკი - პირიმიფოს მეთილი
აქტელიკი - პირიმიფოს მეთილი
67,00 ლარი
კლერატი - ბროდიფაკუმი
კლერატი - ბროდიფაკუმი
40,00 ლარი
კობუზი - პენკონაზოლი (100გ/ლ)
კობუზი - პენკონაზოლი (100გ/ლ)
78,00 ლარი
გალაქსი-ოქსიფლუორფენი
გალაქსი-ოქსიფლუორფენი
67,00 ლარი
ფაიტერბლუ - დიმეტომორფი + სპილენძის ქლორჟანგი
ფაიტერბლუ - დიმეტომორფი + სპილენძის ქლორჟანგი
45,00 ლარი
ალპაკი 1 ლ
ალპაკი 1 ლ
40,00 ლარი
პილოტი 60 გრ
პილოტი 60 გრ
35,00 ლარი
ნიკოფურონი
ნიკოფურონი
44,00 ლარი
ფლუზიტოპი
ფლუზიტოპი
60,00 ლარი
შოკი
შოკი
17,00 ლარი
ფინალი
ფინალი
45,00 ლარი
ტოპკონაზოლი
ტოპკონაზოლი
65,00 ლარი
უნივერსალი
უნივერსალი
27,00 ლარი
უნივერსალი 50 გრამი
უნივერსალი 50 გრამი
3,00 ლარი
ლიდერი 300 გრამი
ლიდერი 300 გრამი
35,00 ლარი
იმიდორ მაქსი 1 კგ
იმიდორ მაქსი 1 კგ
295,00 ლარი
280,00 ლარი
konfidor
konfidor
2,50 ლარი
2,00 ლარი
agsan super 6x10
agsan super 6x10
65,00 ლარი
ZUMIN 5 ლტ
ZUMIN 5 ლტ
80,00 ლარი
ZUMIN 1 ლტ
ZUMIN 1 ლტ
20,00 ლარი
ZOLAX
ZOLAX
21,00 ლარი
SOLE-CA
SOLE-CA
17,00 ლარი
PIEGRA-K
PIEGRA-K
25,00 ლარი